TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET BORRIS HEDE (669020)  

Kommune:Ringkøbing-Skjern
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Borris hede er et militært skydeterræn og heden bærer meget præg af de militære aktiviteter. Området omfatter 4,720 ha. Det storslåede hedeslettelandskab er fladt og åbent med enkelte indlandsklitter. Tør hede veksler med hedemoser og rummer de karakteristiske planter. Den sydlige del af området gennemskæres af den uregulerede Omme Å. Ådalen og de sydlige dele blev opkøbt af forsvaret i 1953. Siden har ådalen ligget upåvirket af dyrkningsindgreb. Store dele er bevokset med pilekrat og rørskov. Det areal, der opkøbtes i 1953, omfattede en del gårde og landbrugsjord. Gårdene er nedrevet, men havernes træer giver landskabet variation og den tidligere landbrugsjord er bevokset med græs og buske, så den udgør et overdrevslandskab. Der er flere småplantager, mest i landskabet udkanter, og i det sydøstlige hjørne findes et oprindeligt egekrat.
  
Lokaliteten er del af IBA:Borris Hede
Fuglearter og -racer på lokaliteten:252
Observationsdage/observationer:1353/19084
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.188 sekunder)