TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET HUMLUM HAVN & GIBBEL NÆS (671140)  

Kommune:Struer
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Dette sammensatte område ligger ud til Venø Sund, SØ for Oddesund og indenfor grænserne af Natura 2000
  
Lokaliteten er del af IBA:Venø & Venø Sund
Fuglearter og -racer på lokaliteten:21
Observationsdage/observationer:4/27

    DIAGRAM  

År:

(0.019 sekunder)