TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET DRAGET VED SKIBSTEDFJORD (675070)  

Kommune:Struer/Thisted
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland/DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland/Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Hed tidligere "Draget Thyholm". Pr. 14-11-2019 justeres grænserne så området nu også omfatter den mindre del af strandengene mellem hovevej 11 og Skibsted Fjord der ligger i Thisted Kommune. Navnet ændres derfor til "Draget ved Skibstedfjord". Lokaliteten omfatter således landarealer indenfor fuglebeskyttelsesområdet ved og sydvest for Skibstedfjord.
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:182
Observationsdage/observationer:803/4694

    DIAGRAM  

År:

(0.225 sekunder)