TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    DATA FOR LOKALITET SKIBSTED FJORD (675075)  

Kommune:Struer/Thisted
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland/DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland/Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Lokaliteten omfatter hele vandfladen i skibsted fjord samt enkelte mindre eller meget smalle strandenge langs fjorden hvor disse ikke er oprettet som særskilte lokaliteter.
Både fjorden og de omliggende strandenge er omfattet fuglebeskyttelsesdirektivet.
Lokaliteten "Skibsted Fjord med Fuglebæk" er pr. 14-11-2019 lukket for indtastning. Der kan forsat søges på obs fra denne lokalitet.
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:96
Observationsdage/observationer:148/1117

    DIAGRAM  

År:

(0.066 sekunder)