TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SKIBSTED FJORD (675075)  

Kommune:Struer/Thisted
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland/DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland/Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Lokaliteten omfatter hele vandfladen i skibsted fjord samt enkelte mindre eller meget smalle strandenge langs fjorden hvor disse ikke er oprettet som særskilte lokaliteter.
Både fjorden og de omliggende strandenge er omfattet fuglebeskyttelsesdirektivet.
Lokaliteten "Skibsted Fjord med Fuglebæk" er pr. 14-11-2019 lukket for indtastning. Der kan forsat søges på obs fra denne lokalitet.
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:91
Observationsdage/observationer:137/678

    DIAGRAM  

År:

(0.014 sekunder)