TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET STUBBER Å OG ÅDAL (683056)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Å/ådal
  
Lokaliteten er del af IBA:Flyndersø og Stubbergård Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:136
Observationsdage/observationer:492/1910
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.053 sekunder)