TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DATA FOR LOKALITET SKALLE SØ (683100)  

Kommune:Holstebro/Skive
Lokalafdeling:DOF Vestjylland/DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):
  
Lokaliteten er del af IBA:Flyndersø og Stubbergård Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:129
Observationsdage/observationer:421/2092

    DIAGRAM  

År:

(0.054 sekunder)