TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET KONGSGÅRDE BY/AGERLAND (701840)  

Kommune:Syddjurs
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Begtrup Vig med strandenge
Fuglearter og -racer på lokaliteten:88
Observationsdage/observationer:68/317

    DIAGRAM  

År:

(0.020 sekunder)