TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KALSEMADE (727190)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Agerland/Strandeng
  
Beskrivelse:en del af Kalsemade ligger i :Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Natura 2000 nr: 56
Se naturplan og basisanalyse
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:249
Observationsdage/observationer:3471/35592
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.428 sekunder)