TIPS  

Har du fået ny adresse eller skiftet e-mailadresse, bedes du huske at meddele det til DOFbasen. Dette sker via min side og derpå personoplysninger.

    DATA FOR LOKALITET KALSEMADE (727190)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Agerland/Strandeng
  
Beskrivelse:en del af Kalsemade ligger i :Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Natura 2000 nr: 56
Se naturplan og basisanalyse
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:249
Observationsdage/observationer:3460/35485
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.635 sekunder)