TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SPLIDHOLM (727210)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Fjord/vig/Strandeng
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:165
Observationsdage/observationer:861/6097
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.152 sekunder)