TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET ALRØ EGEHOVED (727270)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Fjord/vig
  
Beskrivelse:den sydligste spids af Alrø og Horsens Fjord lige omkring
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:195
Observationsdage/observationer:1757/16975
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.253 sekunder)