TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET AMSTRUP ENGE (ODDER) (727365)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Å/ådal/Strandeng
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:163
Observationsdage/observationer:340/2022
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.159 sekunder)