TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET AMSTRUP ENGE (ODDER) (727365)  

Kommune:Odder
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Å/ådal/Strandeng
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:164
Observationsdage/observationer:342/2026
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.145 sekunder)