TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET SKELDAL SKOV (737022)  

Kommune:Skanderborg
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Løvskov/Blandskov/Hede
  
Beskrivelse:skov og hedeområde tilhørende Skeldal, område mellem Højkol Skov i vest, Rye Sønderskov i nord, Nedenskov/Vadestedet i øst og Salten Langsø i syd. Nord og syd for ejendommen Skeldal.
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:32
Observationsdage/observationer:19/48

    DIAGRAM  

År:

(0.012 sekunder)