TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SALTEN LANGSØ VESTDEL (749052)  

Kommune:Silkeborg/Horsens
Lokalafdeling:DOF-Østjylland/DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):
  
Beskrivelse:Indtil 7.11.2020 kunne observationer indtastes under søen som helhed, se lokaliteten Salten Langsø. Herefter opdeles observationerne mellem Salten Langsø vestdel, Salten Langsø midtdel og Salten Langsø østdel.
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:162
Observationsdage/observationer:887/4667
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.215 sekunder)