TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET SALTEN NÆS HEDE/SKOV (749060)  

Kommune:Silkeborg
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:159
Observationsdage/observationer:808/6962
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.253 sekunder)