TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KATRINEDAL OG KRUDE MØLLE (749340)  

Kommune:Silkeborg
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Permanent vandhul/mose/Blandskov/Å/ådal
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:113
Observationsdage/observationer:520/2545
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.078 sekunder)