TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET NÆSSET VED LØVSKAL (761121)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:166
Observationsdage/observationer:211/3338
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.065 sekunder)