TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET TINDBÆK HESTEHAVE (761612)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Afvekslende lille skov sydvest for Hammershøj Teglværk
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:146
Observationsdage/observationer:332/3073
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.060 sekunder)