TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET FLYNDERSø SV FOR SKIVE (779300)  

Kommune:Skive/Holstebro
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland/DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Flyndersø og Stubbergård Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:149
Observationsdage/observationer:515/4582
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.086 sekunder)