TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET FJORDEN VED DOVERODDE I THY (785180)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Strandeng
  
Beskrivelse:Lokaliteten omfatter den del af Limfjorden der ligger mellem Nees Sund og Agerø Bredning og ind til Dover Odde. Den omfatter endvidere den del af strandengene nedenfor Boddum Bisgård, der kan ses fra gården

Området afgrænses mod Dover Kil af Doveroddevej.

Lokaliteten hed oprindeligt, og for nemheds skyld, Bisgård efter gården Boddum Bisgård. På grund af navnet blev den efterfølgende, ved en fejl, placeret ved gården med navnet Bisgård øst for Ørum Sø. Den fejlplacerede lokalitet blev efterfølgende erstattet af en ny lokalitet med navnet "Fjorden ved Doverodde i Thy". Fejlen er nu rettet. Lokaliteten Bisgård er flyttet til sin oprindelige placering og omdøbt til det nye navn "Fjorden ved Doverodde i Thy" :-)
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:64
Observationsdage/observationer:109/474

    DIAGRAM  

År:

(0.033 sekunder)