TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET LUND FJORD (787205)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Den nordligste fjord i naturreservatet Vejlerne, ejet af Aage V. Jensens Fonde. En til tider voldsomt grøn algesuppe grundet de mange næringsstoffer som løber ud i fjorden fra de omkringliggende marker. Delt af Thisted og Jammerbugt kommune. Del af Ramsarområde 6.

  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:251
Observationsdage/observationer:1491/8479
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.084 sekunder)