TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET SELBJERG VEJLE (787207)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):
  
Beskrivelse:Største del af lokaliteten ligger i Thisted kommune, den sydøstlige del er i Jammerbugt kommune. Del af Ramsarområde 6.
  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:240
Observationsdage/observationer:1121/4396
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.049 sekunder)