TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET SELBJERG VEJLE (787207)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):
  
Beskrivelse:Største del af lokaliteten ligger i Thisted kommune, den sydøstlige del er i Jammerbugt kommune. Del af Ramsarområde 6.
  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:249
Observationsdage/observationer:1317/5220
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.085 sekunder)