TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GLOMBAK (787208)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:233
Observationsdage/observationer:1220/4952
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.073 sekunder)