TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DATA FOR LOKALITET BYGHOLMS NORDLIGE RØRSKOV (787214)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
  
Beskrivelse:Del af Ramsarområde 6. Delt af Thisted og Jammerbugt kommune.
  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:229
Observationsdage/observationer:1430/7157
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.137 sekunder)