TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET TORSBJERG (787935)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Agerland/Nåleskov
  
Beskrivelse:Området omkring Torsbjergvej på Hannæs i Vejlerne.
  
Lokaliteten er del af IBA:Østlige Vejler
Fuglearter og -racer på lokaliteten:95
Observationsdage/observationer:120/275
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.012 sekunder)