TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET NØRREÅDALEN, VEJRUM-VISKUM (789041)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:167
Observationsdage/observationer:366/1800
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.049 sekunder)