TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET NØRREÅDALEN, ØBY-LØVSKAL (789042)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:259
Observationsdage/observationer:1635/32172
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.217 sekunder)