TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET TINDBÆK FÆLLED (789190)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Fersk eng/overdrev/Permanent vandhul/mose/Agerland
  
Beskrivelse:Tindbæk Fælled omfatter landbrugsarealer syd for Vejlebæk. Eng og mosearealerne omkring Vejlebæk er pr. 13-03-2020 udskildt som en ny lokalitet nord for Tindbæk Fælled,
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:90
Observationsdage/observationer:141/408
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.027 sekunder)