TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET KVORNING MØLLE (789602)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):
  
Beskrivelse:Mølledam med omgivelser
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:163
Observationsdage/observationer:428/4230
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.063 sekunder)