TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET NØRREÅDALEN, BRUUNSHÅB-VEJRUM (791311)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Nørreådalen fra Vinkelvej v. Bruunshåb- broen v. Vejrum
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:197
Observationsdage/observationer:406/2289
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.056 sekunder)