TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET THISTEDSØ, NØRREÅDALEN (791781)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Periodisk vandhul/mose
  
Beskrivelse:Tidvis oversvømmet område ved Nørreåen mellem Vejrum og Tapdrup, hvor der har været en sø før vandstanden i ådalen blev sænket for mange år tilbage.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:101
Observationsdage/observationer:124/655
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.032 sekunder)