TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ULVEDYBET, PERLEN (803021)  

Kommune:Jammerbugt
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Fersk eng/overdrev
  
Beskrivelse:Vader, enge beliggende i den sydvestlige del af Ulvedybet (ved tårnet)
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:210
Observationsdage/observationer:1427/15211
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.465 sekunder)