TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GERÅ ENGE OG STRAND (807110)  

Kommune:Brønderslev
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Kysten mellem Dokkedal og Lyngså
Fuglearter og -racer på lokaliteten:295
Observationsdage/observationer:1777/20111
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.187 sekunder)