TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET EGHOLM BY (817550)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):By/By/Agerland/Agerland
  
Beskrivelse:Egholm by og området omkring.
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:16
Observationsdage/observationer:22/29

    DIAGRAM  

År:

(0.020 sekunder)