TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET HALKÆR BREDNING (831020)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Kyst/vade/Å/ådal
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:153
Observationsdage/observationer:252/1740
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.068 sekunder)