TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KLOSTERHOLM, NIBE BREDNING (831041)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Ubeboet ø/holm
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:47
Observationsdage/observationer:47/230

    DIAGRAM  

År:

(0.035 sekunder)