TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET STAUN, BARMER OG VALSTED ENGE (831130)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Strandeng/Agerland/Agerland
  
Beskrivelse:Enge områderne samt markerne fra Staun til Valsted.
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:171
Observationsdage/observationer:828/6228
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.320 sekunder)