TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    BILLEDE(R)  

Halkær Sø på en sommerdag. Foto: Brian Lyngsøe Nilsson
    DATA FOR LOKALITET HALKÆR SØ OG ÅDAL (831150)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Sø/Å/ådal/Fersk eng/overdrev
  
Beskrivelse:Halkær Sø blev genoprettet i vinteren 2005/2006 og blev indviet den 11. juni 2006. Søen er på 100 ha. og ydeligere 50 ha. våde ende syd for søen. Lokaliteten afgrænses i nord af Halkærvej og i syd af Kelddalvej nord for Vegger og hed tidligere "Halkær Ådal, Nord for Vegger" før søens genopretning. Der er gode p-pladser både nord og øst for søen, samt en afmærket sti langs søen østside.
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:241
Observationsdage/observationer:1094/17190
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.354 sekunder)