TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET NIBE ROKLUB (831634)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Ofte fouragerende ænder og vadefugle. Nedlagt 16.2.2022
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:69
Observationsdage/observationer:84/376

    DIAGRAM  

År:

(0.027 sekunder)