TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET NØRHOLM ENGE (851120)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Fjord/vig/Agerland
  
Beskrivelse:Store strandengsarealer og lavvandet område i Limfjorden
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:162
Observationsdage/observationer:288/2102
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.060 sekunder)