TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    DATA FOR LOKALITET HALDAGER VEJLE (851130)  

Kommune:Aalborg
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Strandeng
  
Beskrivelse:Strandenge ved Ryå udløb fra vejen ved Gjøl Bro og langs Haldagervejle/Limfjorden mod sydøst, del af Limfjorden.
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:150
Observationsdage/observationer:660/2976
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.234 sekunder)