TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET ISBAKKEHOLM (900215)  

Kommune:Jammerbugt
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Strandeng/Fersk eng/overdrev
  
Lokaliteten er del af IBA:Ulvedybet & Nibe Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:115
Observationsdage/observationer:109/625

    DIAGRAM  

År:

(0.048 sekunder)