TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET VELDS KRAT (900292)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Lokaliteten er del af IBA: Nørreådalen
Skov og krat syd for Ørum. Lokaliteten er afgrænset af Søndermarksvej mod øst, mark og overdrev vest for Rydalsvej mod vest, mark og by mod nord samt enge mod syd.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:113
Observationsdage/observationer:198/1462

    DIAGRAM  

År:

(0.042 sekunder)