TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET HØVILD SKOV (INDENFOR NATURA2000) (901418)  

Kommune:Silkeborg
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Blandskov/Løvskov/Nåleskov
  
Beskrivelse:den del af Høvild skov der ligger i habitat- og fuglebeskyttelsesområde dvs. den del af skoven der ligger syd for vejen Salten-Gl. Rye
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:79
Observationsdage/observationer:26/269

    DIAGRAM  

År:

(0.019 sekunder)