TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET HØJKOL SKOV (INDENFOR NATURA2000) (901419)  

Kommune:Silkeborg
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Løvskov/Blandskov/Nåleskov
  
Beskrivelse:den del af Højkol skov der ligger indenfor habitat- og fuglebeskyttelsesområdet dvs. den del af skoven der ligger syd for vejen ml. Salten og Gl. Rye
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:43
Observationsdage/observationer:13/60
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.015 sekunder)