AFVIGELSER FRA FORVENTET RAPPORTERING  

Herunder vises afvigelser i procent, sammenlignet med antallet af observationer fra samme periode (seneste 14 dage) i 2015-2018 (se formel for udregning):

Canadagås:27314 %
Hvinand:16520 %
Atlingand:26044 %
Skeand:4418 %
Knarand:47016 %
Pibeand:1554 %
Sorthalset Lappedykker:17735 %
Ringdue:11026 %
Natravn:16043 %
Gøg:136726 %
Vandrikse:24631 %
Trane:2733 %
Rørdrum:1442 %
Fiskehejre:8442 %
Sølvhejre:12021 %
Skestork:22024 %
Storspove:20923 %
Dobbeltbekkasin:17028 %
Svaleklire:29320 %
Hættemåge:6799 %
Hvepsevåge:2981 %
Spurvehøg:19313 %
Havørn:4682 %
Rød Glente:62712 %
Tårnfalk:6556 %
Lærkefalk:19738 %
Rødrygget Tornskade:5135 %
Husskade:4637 %
Råge:3415 %
Gråkrage:93610 %
Sortmejse:18917 %
Sumpmejse:15017 %
Blåmejse:4476 %
Musvit:7638 %
Sanglærke:80016 %
Skægmejse:1581 %
Sivsanger:29819 %
Kærsanger:10907 %
Rørsanger:85414 %
Skovsanger:1807 %
Gransanger:12512 %
Tornsanger:14951 %
Fuglekonge:13828 %
Spætmejse:24614 %
Stær:7903 %
Nattergal:97657 %
Sortstrubet Bynkefugl:1756 %
Solsort:13499 %
Skovspurv:3737 %
Skovpiber:32413 %
Gul Vipstjert:2298 %
Bogfinke:9961 %
Kernebider:1512 %
Dompap:2286 %
Bomlærke:2102 %
Rørspurv:85620 %
Knopsvane:862-9 %
Bramgås:132-5 %
Grågås:678-5 %
Ederfugl:260-45 %
Toppet Skallesluger:190-35 %
Gravand:721-12 %
Taffeland:269-4 %
Troldand:411-5 %
Gråand:990-10 %
Krikand:381-9 %
Vagtel:133-3 %
Fasan:385-1 %
Agerhøne:131-7 %
Lille Lappedykker:119-22 %
Gråstrubet Lappedykker:372-3 %
Toppet Lappedykker:437-8 %
Tyrkerdue:253-1 %
Mursejler:800-6 %
Rørhøne (Grønbenet):208-20 %
Blishøne:649-12 %
Strandskade:640-6 %
Klyde:365-3 %
Stor Præstekrave:302-13 %
Lille Præstekrave:328-10 %
Vibe:871-6 %
Sortklire:177-17 %
Rødben:427-16 %
Stormmåge:263-25 %
Sildemåge:139-2 %
Sølvmåge:535-12 %
Svartbag:255-22 %
Dværgterne:117-16 %
Fjordterne:271-14 %
Havterne:119-34 %
Splitterne:179-11 %
Fiskeørn:106-11 %
Rørhøg:755-15 %
Musvåge:965-1 %
Stor Flagspætte:603-6 %
Skovskade:241-8 %
Allike:386-8 %
Ravn:307-1 %
Græshoppesanger:164-3 %
Gulbug:647-5 %
Bysvale:706-7 %
Landsvale:1180-4 %
Digesvale:267-27 %
Løvsanger:796-2 %
Munk:1215-1 %
Havesanger:770-9 %
Gærdesanger:706-1 %
Gærdesmutte:871-6 %
Grå Fluesnapper:146-25 %
Rødhals:402-13 %
Rødstjert:754-4 %
Husrødstjert:152-7 %
Bynkefugl:162-25 %
Misteldrossel:105-4 %
Sjagger:103-31 %
Jernspurv:352-10 %
Gråspurv:274-15 %
Engpiber:215-18 %
Hvid Vipstjert:996-2 %
Karmindompap:124-20 %
Grønirisk:483-11 %
Tornirisk:537-6 %
Lille Gråsisken:107-31 %
Stillits:381-4 %
Gulspurv:782-9 %
(0.022 sekunder)