TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    AFVIGELSER FRA FORVENTET RAPPORTERING  

Herunder vises afvigelser i procent, sammenlignet med antallet af observationer fra samme periode (seneste 14 dage) i 2013-2016 (se formel for udregning):

Lille Lappedykker:16610 %
Sølvhejre:12772 %
Fiskehejre:8872 %
Hvid Stork:17973 %
Bramgås:67911 %
Pibeand:19517 %
Krikand:26516 %
Hvepsevåge:78924 %
Sort Glente:237136 %
Rød Glente:76967 %
Havørn:58419 %
Rørhøg:13938 %
Blå Kærhøg:23664 %
Spurvehøg:55333 %
Musvåge:120413 %
Fiskeørn:45863 %
Tårnfalk:8726 %
Dværgfalk:25726 %
Lærkefalk:50551 %
Vandrefalk:29685 %
Fasan:5112 %
Vandrikse:27020 %
Trane:70933 %
Brushane:29753 %
Dobbeltbekkasin:1717 %
Hvidklire:3228 %
Tinksmed:33334 %
Splitterne:2214 %
Huldue:22825 %
Tyrkerdue:3007 %
Natugle:12419 %
Isfugl:13469 %
Stor Flagspætte:4894 %
Gul Vipstjert:6898 %
Gærdesmutte:88421 %
Jernspurv:56031 %
Rødhals:47122 %
Husrødstjert:1694 %
Rødstjert:119724 %
Bynkefugl:53620 %
Sortstrubet Bynkefugl:19642 %
Stenpikker:61931 %
Ringdrossel:122298 %
Solsort:11283 %
Sjagger:18142 %
Sangdrossel:62717 %
Græshoppesanger:2881 %
Sivsanger:47711 %
Rørsanger:8622 %
Drosselrørsanger:15947 %
Gærdesanger:114923 %
Skovsanger:31216 %
Løvsanger:12241 %
Grå Fluesnapper:44434 %
Broget Fluesnapper:41681 %
Skægmejse:14712 %
Blåmejse:4703 %
Musvit:7644 %
Spætmejse:22826 %
Allike:5042 %
Ravn:3892 %
Grønirisk:5604 %
Stillits:4558 %
Tornirisk:6732 %
Dompap:26823 %
Rørspurv:8093 %
Rødstrubet Lom:115-34 %
Toppet Lappedykker:465-10 %
Gråstrubet Lappedykker:455-9 %
Sorthalset Lappedykker:136-35 %
Sule:117-25 %
Skarv:545-7 %
Rørdrum:201-19 %
Skestork:137-36 %
Knopsvane:959-11 %
Grågås:1199-11 %
Knortegås, Mørkbuget (bernicla):115-35 %
Gravand:878-18 %
Knarand:549-11 %
Gråand:1017-16 %
Atlingand:255-24 %
Skeand:429-14 %
Taffeland:298-12 %
Troldand:429-26 %
Ederfugl:391-10 %
Sortand:107-35 %
Hvinand:134-19 %
Toppet Skallesluger:315-1 %
Stor Skallesluger:127-2 %
Agerhøne:201-4 %
Blishøne:746-9 %
Strandskade:690-15 %
Klyde:341-26 %
Lille Præstekrave:317-4 %
Stor Præstekrave:423-12 %
Pomeransfugl:124-16 %
Strandhjejle:127-39 %
Vibe:964-10 %
Temmincksryle:254-5 %
Almindelig Ryle:248-10 %
Lille Kobbersneppe:148-37 %
Småspove:134-3 %
Storspove:174-17 %
Rødben:503-25 %
Mudderklire:477-3 %
Dværgmåge:132-15 %
Hættemåge:575-13 %
Stormmåge:329-7 %
Sildemåge:169-28 %
Sølvmåge:506-8 %
Svartbag:272-8 %
Fjordterne:374-10 %
Havterne:183-34 %
Dværgterne:115-17 %
Sortterne:102-31 %
Hvidvinget Terne:2-99 %
Ringdue:991-2 %
Gøg:1597-2 %
Mursejler:860-3 %
Sanglærke:730-3 %
Digesvale:421-2 %
Landsvale:1450-10 %
Bysvale:622-16 %
Skovpiber:393-8 %
Engpiber:345-3 %
Gul Vipstjert, Almindelig (flava):96-26 %
Hvid Vipstjert:954-1 %
Nattergal:1028-4 %
Misteldrossel:148-5 %
Kærsanger:327-27 %
Gulbug:493-19 %
Tornsanger:1565-9 %
Havesanger:1014-2 %
Munk:1407-1 %
Sumpmejse:135-7 %
Sortmejse:208-2 %
Træløber:124-2 %
Rødrygget Tornskade:262-49 %
Skovskade:246-15 %
Husskade:407-12 %
Sortkrage:148-12 %
Gråkrage:845-3 %
Stær:774-4 %
Gråspurv:246-7 %
Skovspurv:307-4 %
Bogfinke:937-1 %
Lille Gråsisken:163-5 %
Karmindompap:77-45 %
Kernebider:205-10 %
Gulspurv:882-1 %
Bomlærke:252-19 %
(0.005 sekunder)