TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    AFVIGELSER FRA FORVENTET RAPPORTERING  

Herunder vises afvigelser i procent, sammenlignet med antallet af observationer fra samme periode (seneste 14 dage) i 2013-2016 (se formel for udregning):

Rødstrubet Lom:91116 %
Lille Lappedykker:27711 %
Sule:27970 %
Sølvhejre:267143 %
Canadagås:20639 %
Bramgås:11786 %
Knarand:21911 %
Sortand:32859 %
Hvinand:14311 %
Toppet Skallesluger:12717 %
Hvepsevåge:21611 %
Havørn:59426 %
Musvåge:73911 %
Fiskeørn:3368 %
Tårnfalk:7136 %
Fasan:15540 %
Vandrikse:1887 %
Vibe:7583 %
Sandløber:19511 %
Stor Kobbersneppe:7819 %
Lille Kobbersneppe:5728 %
Hvidklire:9115 %
Mudderklire:8218 %
Almindelig Kjove:14623 %
Storkjove:90214 %
Ride:8024 %
Rovterne:2462 %
Splitterne:4251 %
Sortterne:10614 %
Huldue:14080 %
Tyrkerdue:24728 %
Isfugl:17344 %
Stor Flagspætte:32630 %
Sanglærke:20011 %
Hvid Vipstjert:7732 %
Gærdesmutte:40343 %
Jernspurv:8258 %
Rødhals:18141 %
Rødstjert:19232 %
Solsort:46220 %
Rørsanger:22318 %
Gærdesanger:21932 %
Tornsanger:3373 %
Havesanger:8230 %
Munk:18717 %
Gransanger:50726 %
Løvsanger:37025 %
Fuglekonge:8133 %
Grå Fluesnapper:1204 %
Skægmejse:14740 %
Sumpmejse:13925 %
Sortmejse:13622 %
Blåmejse:30430 %
Musvit:42037 %
Spætmejse:22627 %
Skovskade:14514 %
Husskade:28717 %
Allike:2102 %
Gråkrage:5381 %
Ravn:31834 %
Stær:6353 %
Bogfinke:23332 %
Grønirisk:3226 %
Stillits:33020 %
Tornirisk:45117 %
Lille Korsnæb:267132 %
Dompap:16826 %
Gulspurv:36236 %
Rørspurv:19910 %
Toppet Lappedykker:308-7 %
Gråstrubet Lappedykker:132-4 %
Skarv:735-11 %
Fiskehejre:893-1 %
Skestork:192-14 %
Knopsvane:484-16 %
Grågås:693-6 %
Gravand:239-25 %
Pibeand:90-39 %
Krikand:496-14 %
Gråand:610-16 %
Skeand:235-6 %
Troldand:257-15 %
Ederfugl:257-11 %
Rørhøg:995-3 %
Spurvehøg:337-6 %
Vandrefalk:91-25 %
Grønbenet Rørhøne:193-18 %
Blishøne:396-16 %
Trane:195-8 %
Strandskade:657-14 %
Klyde:156-20 %
Lille Præstekrave:124-43 %
Stor Præstekrave:636-16 %
Hjejle:549-19 %
Strandhjejle:468-6 %
Islandsk Ryle:459-16 %
Dværgryle:80-68 %
Temmincksryle:81-29 %
Krumnæbbet Ryle:148-42 %
Almindelig Ryle:817-10 %
Brushane:344-30 %
Dobbeltbekkasin:466-16 %
Småspove:197-5 %
Storspove:428-21 %
Sortklire:271-16 %
Rødben:587-8 %
Tinksmed:488-1 %
Stenvender:131-34 %
Dværgmåge:51-40 %
Hættemåge:602-12 %
Stormmåge:309-22 %
Sildemåge:135-20 %
Sølvmåge:504-5 %
Svartbag:391-14 %
Fjordterne:489-14 %
Havterne:147-22 %
Dværgterne:94-20 %
Ringdue:669-1 %
Mursejler:430-15 %
Digesvale:310-18 %
Landsvale:1075-2 %
Bysvale:562-3 %
Skovpiber:111-5 %
Engpiber:132-22 %
Gul Vipstjert:329-11 %
Bynkefugl:101-2 %
Stenpikker:178-21 %
Rødrygget Tornskade:235-6 %
Råge:221-1 %
Sortkrage:61-19 %
Gråspurv:158-3 %
Skovspurv:233-14 %
(0.022 sekunder)