AFVIGELSER FRA FORVENTET RAPPORTERING  

Herunder vises afvigelser i procent, sammenlignet med antallet af observationer fra samme periode (seneste 14 dage) i 2020-2023 (se formel for udregning):

Canadagås:18414 %
Grågås:118711 %
Skeand:20052 %
Taffeland:19215 %
Toppet Skallesluger:32716 %
Vagtel:16641 %
Mursejler:10793 %
Ringdue:160019 %
Blishøne:76213 %
Trane:34912 %
Gråstrubet Lappedykker:31655 %
Toppet Lappedykker:5361 %
Småspove:4584 %
Storspove:6926 %
Lille Kobbersneppe:6017 %
Dobbeltbekkasin:2747 %
Hættemåge:12896 %
Stormmåge:6142 %
Sølvmåge:10237 %
Skarv:112413 %
Sølvhejre:55361 %
Fiskehejre:14457 %
Fiskeørn:16838 %
Rørhøg:99912 %
Hedehøg:16940 %
Havørn:85017 %
Isfugl:1381 %
Grønspætte:21730 %
Rødrygget Tornskade:61311 %
Skovskade:25215 %
Husskade:48510 %
Allike:35917 %
Råge:42528 %
Gråkrage:11609 %
Ravn:4515 %
Sortmejse:15837 %
Blåmejse:51010 %
Sanglærke:7371 %
Landsvale:15666 %
Bysvale:7592 %
Gransanger:144329 %
Sivsanger:24427 %
Rørsanger:65113 %
Kærsanger:23437 %
Gulbug:18216 %
Munk:122517 %
Tornsanger:8885 %
Gærdesmutte:8961 %
Sangdrossel:4066 %
Solsort:161714 %
Grå Fluesnapper:13317 %
Rødhals:31019 %
Sortstrubet Bynkefugl:2295 %
Jernspurv:1492 %
Gul Vipstjert:2513 %
Engpiber:3403 %
Bogfinke:6621 %
Grønirisk:77023 %
Tornirisk:70413 %
Bomlærke:37026 %
Gulspurv:106334 %
Rørspurv:61611 %
Knopsvane:849-9 %
Gravand:462-16 %
Knarand:171-22 %
Gråand:964-1 %
Krikand:387-6 %
Troldand:388-10 %
Ederfugl:381-5 %
Sortand:254-9 %
Hvinand:208-2 %
Fasan:215-20 %
Gøg:152-32 %
Huldue:156-14 %
Tyrkerdue:306-3 %
Rørhøne (Grønbenet):245-13 %
Lille Lappedykker:295-2 %
Strandskade:1130-1 %
Klyde:362-13 %
Strandhjejle:119-48 %
Hjejle:269-4 %
Stor Præstekrave:639-18 %
Lille Præstekrave:270-43 %
Vibe:1064-3 %
Mudderklire:909-4 %
Svaleklire:444-16 %
Tinksmed:546-16 %
Rødben:700-13 %
Sortklire:276-5 %
Hvidklire:896-9 %
Islandsk Ryle:325-21 %
Brushane:389-13 %
Krumnæbbet Ryle:534-7 %
Sandløber:123-20 %
Almindelig Ryle:1132-9 %
Dværgterne:283-4 %
Rovterne:445-11 %
Havterne:272-36 %
Fjordterne:690-17 %
Splitterne:548-15 %
Svartbag:399-11 %
Sildemåge:163-17 %
Sule:132-21 %
Skestork:287-4 %
Hvepsevåge:175-16 %
Spurvehøg:286-6 %
Rød Glente:587-2 %
Musvåge:750-14 %
Stor Flagspætte:488-13 %
Tårnfalk:868-7 %
Sumpmejse:127-17 %
Musvit:629-2 %
Digesvale:377-14 %
Løvsanger:148-33 %
Havesanger:435-3 %
Gærdesanger:153-34 %
Spætmejse:249-15 %
Stær:823-10 %
Husrødstjert:118-2 %
Rødstjert:217-35 %
Skovspurv:399-7 %
Gråspurv:326-2 %
Hvid Vipstjert:1152-1 %
Skovpiber:124-5 %
Dompap:211-31 %
Stillits:544-8 %
(0.004 sekunder)