DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Stor Hornugle i 2024.

Forekomst af Stor Hornugle i Danmark 2014-2023. Se graf og farvekoder.
    RETNINGSLINIER  

Når du bruger DOFbasen og uploader observationer til den centrale database, skal du være klar over nedenstående retningslinier:

    1. BRUGERRETTIGHEDER  

DOF har alle brugerrettigheder til data i DOFbasen som beskrevet på hjemmesiden og i det følgende.

1.1. Almindelige vilkår:

Observationer der indtastes i DOFbasen stilles til DOFs (Dansk Ornitologisk Forening) fulde rådighed, og forbliver efter DOFs ønske i DOFbasen ved eventuel nedlæggelse af en brugers profil.

DOFbasens brugere kan til privat personligt brug gøre sig bekendt med oplysningerne i DOFbasen. DOF fastlægger de herfor til enhver tid gældende regler.

Vilkårene kan til enhver tid ændres af DOF, herunder omfanget af hvilke oplysninger, der er tilgængelige for brugerne.

Enhver kommerciel eller privat erhvervsmæssig anvendelse af data fra DOFbasen kan kun ske mod forudgående skriftlig tilladelse fra DOF. DOF forbeholder sig ret til at opkræve rimelig betaling for anvendelse af data fra DOFbasen (se punkt 2). Eventuelt misbrug vil blive retsforfulgt.

Offentligt tilgængelige data stilles til rådighed for ikke-kommerciel forskningsmæssig anvendelse efter nærmere vilkår fastlagt af DOFs Videnskabelige Udvalg. Publicerede forskningsresultater tilsendes DOF.

Offentlige myndigheder kan benytte databasens data i henhold til punkt 2.1.

Enhver form for gengivelse af oplysninger på hjemmesiden er ikke tilladt uden tydelig kildeangivelse: (DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening).

I forbindelse med kvalitetssikring af data forbeholder DOF sig ret til at slette fejlagtige og udokumenterede observationer, samt at udelukke brugere fra databasen.

DOF gennemfører en løbende kvalitetskontrol af DOFbasens data, men kan ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler i forbindelse ved eksterne rekvirenters anvendelse af data. Se også punkt 2.

DOF ønsker at anvende sin viden bedst muligt for både den kortsigtede og langsigtede fuglebeskyttelse. Dette indebærer, at DOF forbeholder sig ret til at anvende følsomme data i DOFbasen (automatisk hemmeligholdte såvel som aktivt hemmeligholdte) i videnskabelige og i beskyttelsesmæssige sammenhænge, herunder videregivelse af data til relevante myndigheder og deres konsulenter.

Der er copyright på alle billeder på DOFbasens hjemmeside, tilhørende den enkelte fotograf. Brug af billederne må ikke foretages uden den enkelte fotografs tilladelse. DOF har dog brugsret til dokumentationsbillederne, men kun i foreningens egne medier.

1.2. Personoplysninger:

For at blive oprettet som bruger, skal du meddele dine personlige data: Navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Dette er nødvendigt af hensyn til hele strukturen i databasen, samt for at den lokale DOFbase-koordinator kan komme i kontakt med dig.

Når du er blevet oprettet som bruger, kan du selv vælge om alle oplysninger eller kun dit navn, skal være tilgængelig for andre brugere. DOFbasens koordinatorer - lokalt og centralt vil til enhver tid kunne se alle oplysningerne.

Dine kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer bliver ikke videreformidlet, men forbliver i DOFs regi.

DOF forbeholder sig ret til at kontakte brugerne i forbindelse med opgaver relateret til den fugleovervågning, der foretages af både DOF og af diverse myndigheder samt i forbindelse med kvalitetssikring af data.

Brugere kan logge sig på DOFbasen og kontakte en anden bruger via e-mail, uden at modtagerens e-mail adresse vises.

Ret til indsigt & ret til berigtigelse: For at se og rette i de oplysninger DOFbasen har om dig, navigerer du til Personlige Oplysninger via Bruger-menuen.
Er der felter som indeholder ugyldige oplysninger som du ikke selv kan rette, bedes du kontakte DOFbasens centrale koordinator, se nederst på Kontakt

Ret til at blive glemt: Ønsker du ikke længere at have en bruger på DOFbasen, bedes du kontakte DOFbasens centrale koordinator, se nederst på Kontakt.
Ved sletning vil din brugerprofil blive anonymiseret men dine observationer vil forblive i systemet. Se første punkt under 1.1 Almindelige Vilkår

1.3. Privat anvendelse af data:

Medlemmer af DOF har brugsret til databasens offentligt tilgængelige data til privat brug.

Oprettede DOFbasebrugere kan selv overføre søgninger på hjemmesiden til Excel-format for at lette den videre databehandling. Dette kræver, at man er logget ind.

DOFbasens koordinatorer kan være behjælpelige med udtræk til brug for diverse bearbejdninger af data.

    2. GÆLDENDE FORRETNINGSVILKÅR FOR ANVENDELSE AF DATA  

2.1 Professionel anvendelse:

Offentlige myndigheder og deres rådgivere gives brugsret til data, i henhold til aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet gældende 2024-2027.

Andre virksomheder gives alene brugsret til data mod forudgående, skriftlig tilladelse.

2.2. Dataudlevering:

DOFs særligt betroede medarbejdere med ansvar for DOFbasen kan udtrække alle data fra DOFbasen fra et givet område og/eller for udvalgte arter, og levere de ønskede data i excel-format til rekvirenten.

Spørgsmål vedrørende dataudlevering stiles til projektleder Timme Nyegaard.

    3. COOKIES  

3.1. Accept:

Når du bruger DOFbasen accepterer du samtidigt at vi anvender cookies.

3.2. Anvendelse:

Cookies på DOFbasen anvendes dels til at huske brugeroplysninger og dels til statistik over brugernes anvendelse af siden. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart.    ACCEPT AF GÆLDENDE RETNINGSLINIER  

Jeg accepterer ovenstående vilkår for oprettelse af brugerprofil samt anvendelse af DOFbasen:

/
(0.023 sekunder)