GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Strandskade i 2019.

Forekomst af Strandskade i Danmark 2009-2018. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2019

12948:Hans Knakkergaard
9960:Gerner Majlandt
8675:Ralph Qwinten
8656:Jonas Halberg
7978:Jørgen Scheel

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19896 lokaliteter i DOFbasen
Der er 23.208.699 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I weekenden 21.-22. september og dagene omkring denne gennemføres en national vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i bestandene af grågæs, svømmeænder og blishøns i Danmark. Der optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arter, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter i denne periode

Kontaktperson:
Preben Clausen
National koordinator for International Waterbird Census
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

19/06/2019: Amerikansk/Asiatisk Fløjlsand splittet i to arter
27/05/2019: Rettelser til listen over automatisk hemmeligholdte arter
27/03/2019: Koordinater på bearbejdede ynglepar
24/03/2019: Problemer med DOFbasen i dag

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 19. SEPTEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2018:Hvidøjet And(2)
 Stillehavslom(2)
2017:Brilleand(3)
2016:Lille Rørsanger(3)
2015:Eleonorafalk(5)
 Jagtfalk(13)
2014:Brilleand(1)
2013:Høgeugle(1)
2011:Amerikansk Sortand(1)
 Prærieløber(3)

Se hele listen her.
(0.035 sekunder)