Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Beskrivelse af udviklingen 1998-2003

Der er igennem hele DATSY perioden fra 1998-2003 kun 1 aktiv succesfuld rede som er blevet fulgt alle årene. Den findes på et hemmeligholdt sted i Nordjylland og er blevet fulgt i ti år siden 1994, hvor fiskeørne parret fik 2 flyvefærdige unger på vingerne. Reden var her i toppen af en skovfyr. I 1995 kom der ingen unger efter en måneds rugning, mens der i 1996 kom hele 3 flyvefærdige unger på vingerne. I 1997 blev rugningen ret hurtigt opgivet og i 1998 var reden ubeboet. En ny rede blev senere dette år (21/8) påbegyndt og udbygget i 1999, men stadig uden at der blev lagt æg. I år 2000 blev reden benyttet og der kom 1 unge på vingerne. I 2001 blev der set 2 unger, men kun 1 unge blev flyvefærdig, og i 2002 blev der set 3 unger, som blev 4-5 uger gamle, inden de døde.1 stor unge blev fundet død under reden – blæst ned. De andres skæbne ukendt. Der kom altså kun flyvefærdige unger på vingerne i fire af de ti år med i alt 7 unger. Inden for DATSY perioden kun med 2 flyvefærdige unger.
Ved Viborg har et andet par ynglet i et ca. 15-17 m højt lærketræ. Reden blev bygget i 1998 og har været beboet i tre år. I år 2000 kom der to unger på vingerne. Reden faldt ned i det tidlige forår 2002.
Ved Ove Sø i Thy har fiskeørnen ynglet 1999 - 2001 i følge en lokal ornitolog. I 1998 blev et par set med unger ved Ørum Sø, i 1999 blev 3 flyvefærdige unger set på pæle ved Ove Sø og 1 juv. set i 2000. Reden skulle have været i et læhegn nær søen. Den blev eftersøgt i år, men ikke fundet. Træet måske fældet.


Ung fiskeørn 1k Holstebro Foto: Knud Christensen

Beskrivelse af status 2003

Ynglebestanden for år 2003 har været på nul par, når der nu benyttes de internationale kriterier, hvor bestanden defineres ved antallet af aktive reder – reder hvor mindst 1 æg er lagt – og antallet af succesfulde reder – reder hvor mindst 1 unge opnår en alder af 4- 5 uger.
Der er kun fundet 1 rede – en gennem flere år benyttet rede – som et fiskeørne par byggede stor og flot, så den var klar til brug, og hunnen blev set stå på reden så sent som den 12. maj, men derefter forsvandt parret.
I den første uge af juni er der set en del udtrækkende fiskeørne ved bl.a. Gilberg Hoved og Skagen. I sommerperioden fra 1/6 – 20/7 er der indrapporteret 137 observationer af 161 fiskeørne, som må betragtes som ikke ynglende strejffugle. De første indtrækkende fiskeørne fra nord er set ved Kronborg den 12/7 og ved Stevns den 14/7.


gfdsds

Årene 2004 - 2006
Året 2004
Der er kun fundet det sædvanlige par i Nordvestjylland, hvor hannen i år har bygget dels på en tidligere benyttet rede, samt på en anden rede – frustrations rede fra året før. Det lykkedes ikke for ham at få en mage til tiden, først senere.

Herudover har der været en hel række observationer af fiskeørne i yngletiden, som må betragtes som ikke ynglende strejffugle. De eneste observationer, der kan indikere ynglende fiskeørne i år, er fra Valsølille Sø i Vestsjælland, Ørnsø i Silkeborg, Skanderborg Sø og Nakskov Fjord. Også i området Gribskov/Arresø er der set en del oversomrende fiskeørne.
Der kan altså have ynglet nogle få par, men redefund mangler.

Året 2005
Der er i år fundet én aktiv rede (rede hvor mindst 1 æg er lagt). Det gælder det sædvanlige fundområde i Nordvestjylland. Første rede blæste ned, og en rede blev bygget i det sædvanlige redetræ. Her lagde hunnen æg, og omkring den 5/6 kom der unge/unger i reden. Den/de blev kun små tre uger gamle, da reden var forladt den 23/6. Et kraftigt tordenvejr med megen regn den 21/6 formodes at være årsagen. Parret blev i området til og med august måned, hvor de byggede en frustrationsrede nær skarvkolonien i toppen af en meget høj gran, hvor toppen var knækket af.

Herudover har der været en hel række observationer af fiskeørne i yngletiden, som må betragtes at være ikke ynglende, men oversomrende fiskeørne. Områder, der sidste år indikerede sandsynlige ynglepar, har i år IKKE vist sig fra den positive side. Men Silkeborg området og Vestsjælland har haft spændende obs., så nogle få par kan have ynglet her, men redefund og bevis mangler.

Året 2006
Fiskeørnene ankom tidligt i år. De gik straks igang med at bygge videre på frustrationsreden fra sidste år. Det blev en meget høj tøndeformet rede. Den består af en del lyngris fra en slået hede i nærheden. Denne rede er nærmere søen end de tidligere reder, så fiskeørnene opholdt sig næsten hele tiden på eller ved reden.
Den 23. april blev der observeret en parring på reden, og den 28. april så jeg hunnen ligge på reden, men rejste sig op efter et par min. og så ned i reden. Så gik den lidt rundt i reden og rettede lidt på redeskålen. Hannen sad i toppen af grantræ lidt vest derfor. Omkring 1. maj begyndte hunnen at ruge.

Unger i reden.
Da jeg besøgte stedet den 5/6 kl. 11.30 lå hunnen og rugede med hovedet mod nord – i vindretningen.
Vingerne var meget spredte og den brugte megen tid med at se ned i reden.
Det tyder på at der snart skal ske noget! Måske er det første æg ved at sprække.
Men først den 16/6 kl. 15.30 fik jeg endelig set liv i reden ved siden af hunnen. Der var noget småt, der bevægede sig. Så vidt jeg kunne se, var det to små hoveder af dununger.
Alt ser ud til at forløbe efter planen og den 17/7 er ungerne næsten så store som de voksne. Men de er stadig meget lysplettede på ryg og vinger.

Ungerne flyver fra reden
Fredag den 29/7 fløj den første unge fra reden over i et grantræ vest for reden. Samme sted ved siden af den første unge, satte unge nr. to sig om mandagen den 31/7. Begge unger kan altså flyve omkring nu, men de bliver stadig fodret på reden, hvor hunnen parterer byttet og mader dem.

Den 12/8 om eftermiddagen blev den ene unge fundet død på skovbunden ca. 30 meter fra reden. Den var spist af rovdyr, men rester af den ene vinge og halefjerene fandtes.
Hunnen blev set sidste gang den 15/8 og den 1/9 blev hannen og ungen set for sidste gang i området.


Tabel 1994 - 2007
Tabel
1994 2 flyvefærdige unger
1995 0 unger
1996 3 flyvefærdige unger
1997 0 unger
1998 0 unger
1999 0 unger
2000 1 flyvefærdig unge
2001 2 unger - 1 flyvefærdig
2002 3 unger 4-5 uger gl. – ingen udfløjne
2003 0 unger – ingen æg lagt
2004 0 unger - ingen mage
2005 unger 2 uger gl. - rede forladt
2006 2 unger – 1 død
2007 3 unger – 1 sandsynligvis død

Tabel. Ungeproduktion hos fiskeørn 1994 – 2007 hos det eneste kendte par i Jylland


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 245
Sidste måned: 433

Forrige artLink til denne sideNæste art