Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fiskeørnen i Danmark 2011

Af artskoordinator Leif Novrup

Sammenfatning

Der er i år registreret 3 par ynglende fiskeørne med rede. I Nordsjælland er der fundet en ny stor rede af fiskeørn og det samme gælder i Vestjylland. Det gamle par i Nordvestjylland er stadig aktiv. For alle tre reder gælder det, at reden er placeret helt i toppen af en gran, hvor den øverste del er knækket af. De to nye reder i udgåede træer, mens den gamle rede er i stort grønt grantræ, hvor stormen har brækket toppen af. Der er nu siden 2005 kommet 15 unger på vingerne. Det er sikkert nogle af disse der nu har dannet nye par. For alle tre par gælder det, at reden er placeret i øde områder med kun lidt færdsel. De to nye steder langt inde i skoven, fjernt fra større søer, og hvor man sjældent færdes, så måske gemmer der sig andre ukendte reder i vore skove. Hvert år ses der nemlig oversomrende fiskeørne over det meste af Danmark og måske kan få af disse være ynglende, men redefund mangler.

Lokalitetsgennemgang

Nordvestjylland
Hannen ankom den 1. april og hunnen 3 dage senere. Parring fandt sted den 6. april på reden og æggene lagt omkring den 20. april. Ca. den 27. maj kom ungerne til verden. Hele tre unger blev det til og parret har nu siden 2005 produceret 13 fiskeørneunger. Den 23. juli kunne de to store unger flyve fra reden og et par dage efter den sidste. Hannen og ungerne blev set i området en stor del af august måned.

Vestjylland
Fiskeørneparret blev opdaget den 3. juni af en ornitolog der cyklede rundt i skoven for at tælle rødryggede tornskader. En fiskeørn skældte ud og han opdagede reden i toppen af et udgået grantræ, som stormen havde knækket toppen af. Det var langt inde i en stor skov med ca. 7 km til nærmeste større sø, men kun 2 km til et dambrug, som fiskeørnen ofte frekventerede. Skovridderen oplyser at skovafdelingen er udlagt som naturskov i 2004, og at stormen i 2005 havde ryddet en stor del af grantræerne, som nu lå hulter til bulter og gjorde området utilgængeligt.
Et besøg ved redestedet den 5. juni viste en pæn stor rede bygget af kraftige grene og så dyb, at hunnen næsten lå helt gemt i den, mens den rugede. Den 23. juni sås hunnen fodre unger i reden, der ikke kunne ses, og den 15. juli sås to store unger stå i reden. Den 11. august fløj den første unge fra reden og den næste dag begge. Ungerne blev i området i lang tid, hvor hannen kom med fisk til reden, hvor ungerne blev fodret. Således set den 22. august.


Nordsjælland
Også her blev fiskeørnereden opdaget den 3. juni. Luise Stender og Per Ekberg er ude at lytte efter svaleklire i Gribskov, da Luise får øje på en stor rede og udbryder: ”Det ligner da en fiskeørnerede, der ligger i toppen af den udgået gran derovre”. Ganske rigtigt ser de næste morgen et par fiskeørne bygge på reden. Hver morgen og aften kommer fiskeørnene ind med fisk til reden. De bygger videre på reden, som bliver stor og flot med kraftige grene. ( Se foto). Det viser sig nu, at redetræet for en del år siden blev topkappet , for netop at give plads til en rede for fiskeørn. Men først nu giver det pote. Luise har haft møde med skovens folk og fået spærret området af, så godt det var muligt.
Desværre må fiskeørnene være kommet for sent i gang med at bygge reden, så der bliver ikke ruget. Enten er fiskeørnene for unge eller fundet hinanden for sent, eller også har de først forsøgt et andet sted, hvor det er slået fejl og så bygget en såkaldt ”frustrationsrede” som erstatning. Dette er almindelig kendt. Men begge fiskeørne blev i redeområdet til langt hen i august, så næste år er de straks klar til at yngle, såfremt reden ikke falder ned i vinter.


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 236
Sidste måned: 433

Forrige artLink til denne sideNæste art