Glomstrup Vig, Agerø med videre

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ager Vejle (se seneste obs.)
Agerø (se seneste obs.)
Agerø, dæmningen (se seneste obs.)
Agerø, fugleskjulet (se seneste obs.)
Bastholm Odde
Boddum Strandenge, NØ. for Boddum
Boløre Odde
Borregård Eng ved (se seneste obs.)
Doverkil og Brokær (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Doverodde (se seneste obs.)
Draget (se seneste obs.)
Draget ved Skibstedfjord (se seneste obs.)
Fjorden ved Doverodde i Thy (se seneste obs.)
Glomstrup Vig (Limfjord) (se seneste obs.)
Hindsel Fuglholm
Hundser Odde
Jegindø
Katholm Odde
Kringsholmen
Lindholm Vejle (se seneste obs.)
Lindholm, Sydthy
Lyngs Odde
Munkholm Odde
Nees Sund syd
Porsmark Sø
Rotholmene-Hestør Odde
Skalmør Odde (se seneste obs.)
Skibsted fjord
Stenklipperne
Strandeng nord Jegindø
Søndervig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Tambosund (se seneste obs.)
Tissing Vig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Vådområde ved Boddum Bæk syd for Kløvenhøjvej

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 89
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet