Glomstrup Vig, Agerø med videre

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ager Vejle (se seneste obs.)
Agerø (se seneste obs.)
Agerø, dæmningen (se seneste obs.)
Agerø, fugleskjulet (se seneste obs.)
Bastholm Odde
Boddum Strandenge, NØ. for Boddum
Boløre Odde
Borregård Eng ved
Doverkil og Brokær (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Doverodde (se seneste obs.)
Draget
Draget ved Skibstedfjord (se seneste obs.)
Fjorden ved Doverodde i Thy (se seneste obs.)
Glomstrup Vig (Limfjord) (se seneste obs.)
Hindsel Fuglholm (se seneste obs.)
Hundser Odde
Jegindø
Katholm Odde (se seneste obs.)
Kringsholmen
Lindholm Vejle
Lindholm, Sydthy (se seneste obs.)
Lyngs Odde
Munkholm Odde (se seneste obs.)
Nees Sund syd
Porsmark Sø
Rotholmene-Hestør Odde (se seneste obs.)
Skalmør Odde
Skibsted fjord (se seneste obs.)
Stenklipperne
Strandeng nord Jegindø
Søndervig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Tambosund
Tissing Vig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Vådområde ved Boddum Bæk syd for Kløvenhøjvej

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 95
Sidste måned: 188

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet