Glomstrup Vig, Agerø med videre

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ager Vejle
Agerø (se seneste obs.)
Agerø, dæmningen (se seneste obs.)
Agerø, fugleskjulet (se seneste obs.)
Bastholm Odde
Bisgård (se seneste obs.)
Boddum Strandenge, NØ. for Boddum
Boløre Odde
Borregård Eng ved
Doverkil og Brokær (se seneste obs. - ynglepar 2017)
Doverodde (se seneste obs.)
Draget
Draget Thyholm (se seneste obs. - ynglepar 2017)
Glomstrup Vig (Limfjord) (se seneste obs.)
Hindsel Fuglholm
Hundser Odde
Jegindø (se seneste obs.)
Katholm Odde
Kringsholmen
Lindholm Vejle
Lindholm, Sydthy
Lyngs Odde
Munkholm Odde
Nees Sund (Limfjorden) (se seneste obs.)
Porsmark Sø (se seneste obs.)
Rotholmene-Hestør Odde
Skalmør Odde
Skibsted fjord
Skibsted Fjord med Fuglebæk
Stenklipperne (se seneste obs.)
Strandeng nord Jegindø
Søndervig, Sydvestmors
Tambosund
Tissing Vig, Sydvestmors (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 151

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet