Glomstrup Vig, Agerø med videre

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ager Vejle
Agerø
Agerø, dæmningen (se seneste obs.)
Agerø, fugleskjulet (se seneste obs.)
Bastholm Odde
Boddum Strandenge, NØ. for Boddum
Boløre Odde
Borregård Eng ved
Doverkil og Brokær (ynglepar 2023)
Doverodde
Draget (se seneste obs.)
Draget ved Skibstedfjord (se seneste obs.)
Fjorden ved Doverodde i Thy
Glomstrup Vig (Limfjord)
Hindsel Fuglholm
Hundser Odde
Jegindø
Katholm Odde
Kringsholmen
Lindholm Vejle
Lindholm, Sydthy
Lyngs Odde
Munkholm Odde
Nees Sund syd
Porsmark Sø
Rotholmene-Hestør Odde
Skalmør Odde
Skibsted fjord (se seneste obs.)
Stenklipperne (se seneste obs.)
Strandeng nord Jegindø
Søndervig, Sydvestmors
Tambosund (ynglepar 2023)
Tissing Vig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Vådområde ved Boddum Bæk syd for Kløvenhøjvej

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 6
Sidste måned: 256

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet