Glomstrup Vig, Agerø med videre

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ager Vejle
Agerø
Agerø, dæmningen
Agerø, fugleskjulet (se seneste obs.)
Bastholm Odde
Bisgård
Boddum Strandenge, NØ. for Boddum
Boløre Odde
Borregård Eng ved (se seneste obs.)
Doverkil og Brokær (se seneste obs.)
Doverodde
Draget
Draget Thyholm (se seneste obs.)
Glomstrup Vig (Limfjord)
Hindsel Fuglholm
Hundser Odde
Jegindø
Katholm Odde
Kringsholmen
Lindholm Vejle
Lindholm, Sydthy
Lyngs Odde
Munkholm Odde
Nees Sund (Limfjorden)
Porsmark Sø
Rotholmene-Hestør Odde
Skalmør Odde
Skibsted fjord
Skibsted Fjord med Fuglebæk
Stenklipperne
Strandeng nord Jegindø
Søndervig, Sydvestmors (se seneste obs.)
Tambosund
Tissing Vig, Sydvestmors (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 378
Sidste måned: 399

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet